నాలో నేను...
"నాలో జరిగే అంతర్మధనం,
 ఎందుకు? అనే ప్రశ్నకే ప్రశ్న!
 సమాధానం దొరికేలోపు ఏమౌతుందోనని,
 కలతేచెందని మనసు తోడుగా...
 కన్నీటి గాయాల్ని మానుపుకుంటూ,
 చిరునవ్వుల పూదోటల్ని పెంచుకుంటూ,
 సంతోషం లక్ష్యంగా!
 ఆత్మ విశ్వాసమే ఆయుధంగా!
 నా అడుగులు ముందుకేస్తూ,
 ప్రతి మనసునీ పలకరిస్తూ,
 సాగే యీ ప్రయాణంలో,
 శత్రువులూ స్నేహితులే!
 వైరాగ్యం నను కమ్మి,
 ఆ దైవమే దిశానిర్ధేశం చేస్తే,
 నా మనసేనా ఆలి!
 యీ శరీరమే నా తండ్రి!
 నా ఊపిరే నా తల్లి!
 ఇంకేదీ ఒంటరితనం?
 ఇక ఏదీ నాలో నిర్వేదం?
 ఇక,
 అందరూ నా తోడే....
 నాకు దిక్కు ఆ దేవుడే!

Previous
Next Post »